RSI Oorzaken

Oorzaken van RSI kunnen gezocht worden in het gebruik van de computermuis, met als gevolg een probleem als de muisarm, of het spelen met andere computerapparatuur met als gevolg de Game Boy-duim, of (vanaf circa Fokke en Sukke hebben last van RSI 2001) de SMS-duim. Andere problemen zijn terug te voeren naar bijvoorbeeld het doorschuiven van boodschappen door een cassière, of aandoeningen door het spelen van tennis (tenniselleboog). Intensief gebruik van muis en toetsenbord was in een onderzoek onder 6943 computergebruikers de voornaamste voorspeller van klachten van de onderam, maar die klachten kwamen desondanks in een jaar slechts bij 1,3% voor.1 Naast de aard van de bewegingen die men op het werk maakt was er ook een duidelijk hogere kans op dergelijke aandoeningen bij mensen die op het werk meer stress ondervonden en weinig sociale steun hadden op hun werk.2


Ontstaan van RSI

Voor het ontstaan van RSI is geen éénduidige oorzaak aan te wijzen het wordt bepaald door een groep factoren. De volgende factoren kunnen bijdragen tot het ontstaan van RSI:

RSI klachten worden dus niet veroorzaakt door een plots trauma, maar worden altijd in de loop der tijd opgebouwd. Het is dan ook belangrijk alert te zijn en de symptomen tijdig te herkennen om onherstelbare schade te voorkomen.Referenties
  1. Kryger AI, et al. Does computer use pose an occupational hazard for forearm pain; from the NUDATA study. Occup Environ Med. 2003 Nov;60(11):e14
  2. Feveile H, Jensen C, Burr H. Risk factors for neck-shoulder and wrist-hand symptoms in a 5-year follow-up study of 3,990 employees in Denmark. Int Arch Occup Environ Health. 2002 Apr;75(4):243-51