Symptomen van RSI

Er zijn allerlei klachten mogelijk die zich ook op verschillende plaatsen kunnen voordoen in het gebied tussen vinger, schouderblad en nek. Ook kunnen de klachten van een lichaamsdeel naar een ander verhuizen. Het ontwikkelen van RSI doorloopt globaal gezien drie fases:

Fase 1: Minder ernstig

In deze eerste fase voel je pijn, vermoeidheid of krampen aan de vingers, handen, polsen, armen, schouders of nek. Deze pijn is plaatselijk en gaat vaak gepaard met krampen of een dof gevoel. Je ervaart deze klachten vooral als vervelend, en zeker niet als verontrustend. Hoe en wanneer uiten deze klachten zich? In deze fase kan je de klachten met relatief eenvoudige maatregelen terugdringen of zelfs volledig laten verdwijnen. Je moet ze wel ernstig nemen en tijdig ingrijpen.

Fase 2: Ernstig

In deze tweede fase treden de klachten ook buiten de werktijd op en gaan ze je nachtrust verstoren. De duidelijke relatie tussen je werkzaamheden en de klachten verdwijnt. Ook normale taken kan je niet meer altijd zonder pijnklachten uitvoeren. Hoe en wanneer uiten deze klachten zich? Loesje Computer Pols In deze fase kan je de klachten niet langer ontkennen. Je moet nu in elk geval zorgen voor een goede revalidatie, zodat je de RSI tot een aanvaardbaar niveau kan terugbrengen. Je neemt daarvoor best contact op met een (bedrijfs)arts.

Fase 3: Zeer ernstig

De derde fase treedt in als de pijn bijna continu aanwezig is, ook als je rust en niet aan het werk bent. Hoe en wanneer uiten deze klachten zich? In deze fase is de duidelijke relatie tussen het moment van pijn en de oorzaak volledig verdwenen. Werken en de gewone dagelijkse bezigheden worden soms nauwelijks nog mogelijk, met alle fysieke en emotionele gevolgen. Maar hoop doet leven: al zijn de klachten over het algemeen langdurig, herstel blijft mogelijk.